Ofertę biura kierujemy do podmiotów gospodarczych:

 • spółek prawa handlowego,
 • spółek cywilnych, komandytowych, jawnych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarówno w formie uproszczonej jak i pełnej księgowości.

Współpracę szczególnie polecamy właścicielom firm, którzy chcą zmniejszyć koszt utrzymania działu księgowości, zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za błędy księgowe oraz zajmować się rozwojem własnego biznesu zamiast „papierkową robotą”.

 

Zakres świadczonych usług

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
 • wypełnianie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz składania ich do odpowiednich urzędów,
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania,
 • rozliczenia z PFRON,
 • dostęp do systemu Comarch ERP XT – możliwość wystawiania faktur,
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.

 

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

15 642 18 20

15 642 18 20

Masz pytania?
Zadzwoń do nas!